More

    tỉnh Đăk Nông

    Thánh lễ an táng Linh mục Đaminh Vũ Đức Hậu

    Thánh lễ an táng Cha giáo Đaminh Vũ Đức Hậu do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế được cử hành vào lúc 9g00...

    Hot Topics