More

  tiểu sử Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

  Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên “Mắc Nợ” rất nhiều người

  Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26/10/1960 tại Giáo xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa...

  Phái đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội tới chào Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

  Sáng ngày 19/11/2018, phái đoàn của Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã tới chào Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên...

  Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên thành thạo tiếng Hàn

  Đó là bài cảm ơn bằng tiếng Hàn của Đức Cha Giuse Ngày 02 tháng 01 năm 2018 vừa qua, Đức cha Giuse, Giám mục...

  Thư Thông báo của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục về Tân Tổng giám mục Hà Nội

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Ngày 18 tháng 11 năm 2018. Kính...

  Thánh lễ tạ ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và nhận tòa Của Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Tòa Thánh bổ nhiệm Tân...

  Hot Topics