More

  tấn phong hồng y

  Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong công nghị phong 14 Hồng y

  Trong bài giảng trong nghi lễ phong Hồng y, ĐTC nhắc nhở toàn thể Giáo Hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ,...

  ĐTC Phanxicô tấn phong 14 Hồng y mới

  VATICAN. ĐTC nhắc nhở toàn thể Giáo Hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ, ngưng chăm lo tư lợi và hãy quan...

  Thánh lễ tấn phong 14 Hồng Y 28/6/2018

  Thánh lễ tấn phong 14 Hồng Y ngày 28/6/2018 Đức Thánh Cha nói các vị tân Hồng Y đến từ 11 quốc gia, “thể hiện...

  Danh sách ĐTC sẽ tấn phong Hồng Y ngày 29 tháng 6 năm 2018

  Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 20 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Thánh Cha...

  Hot Topics