More

    Nữ tu Anna Trần Thị Phượng

    Sự kiện nổi bật của công giáo Việt Nam năm 2017

    THÁNG 1.2017 1.   ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH CHÍNH THỨC NHẬM CHỨC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 12.01.2017. TGP HUẾ (12.01.2017)...

    Hot Topics