More

    Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Phó tế tại Giáo phận Lạng Sơn

    Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng 27.12.2017

    Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh nơi Giáo...

    Hot Topics