More

  Đức cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang

  Giám Mục người Việt qua đời năm 2017

  1.   Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa  Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang đã được về cùng Chúa lúc...

  Toàn cảnh Đại lễ An táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

  Tiểu sử Đức Cha Phanxicô xaviê Nguyễn Văn Sang https://www.youtube.com/watch?v=G567yJiqBLU Bài giảng trong Thánh Lễ An Táng Đức Cha https://www.youtube.com/watch?v=rAEELzDKI3Q HĐGMVN nói lời phân ưu https://www.youtube.com/watch?v=bznIGTEW2L0 Điện thư của ĐTC https://www.youtube.com/watch?v=X1gGsWjbfbM Đại...

  Bài Phát Biểu Cảm Ơn Sau Thánh Lễ An Táng Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

  Toàn thể gia đình giáo phận Thái Bình chúng con xin Cảm Tạ và Tri Ân

  Giây phút ly biệt nguyên đức giám mục giáo phận Thái Bình – Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

  ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình Khẩu hiệu Giám mục : Chân lý trong tình yêu...

  Hot Topics