More

  Đài Vatican tháng 5 năm 2018

  Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi ngày 42 phút và gồm các tiết mục chính như: tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, gương chứng nhân, suy niệm Lời Chúa, bình luận, giải đáp thắc mắc tôn giáo, phút cầu nguyện, tâm linh, thần học Kinh Thánh, Đạo vào đời..

  Tháng 5 năm 2018

  Ngày:1

  Ngày:2

  Ngày:3

  Ngày:4

  Ngày:5

  Ngày:6

  Ngày:7

  Ngày:8

  Ngày:9

  Ngày:10

  Ngày:11

  Ngày:12

  Ngày:13

  Ngày:14

  Ngày:15

  Ngày:16

  Ngày:17

  Ngày:18

  Ngày:19

  Ngày:20

  Ngày:21

  Ngày:22

  Ngày:23

  Ngày:24

  Ngày:25

  Ngày:26

  Ngày:27

  Ngày:28

  Ngày:29

  Ngày:30

  Ngày:31

  Hot Topics

  Related Articles