More

  Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2017

  Lm. Giuse Vũ Đức An
  Du học Pháp
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban
  Giám quản xứ Cổ Nhuế
  Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
  Phó xứ Trại Mới
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình
  Chính xứ Phú Thứ
  Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh
  Chính xứ Phủ Lý
  Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu
  Chính xứ Mang Sơn
  Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu
  Giám quản Vũ Điện – Đồng Yên – Cao Đường
  Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh
  Chính xứ La Phù
  Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung
  Giám quản Chuyên Mỹ
  Lm. Phêrô Trần Văn Chương
  Giám quản Ngọc Thị
  Lm. Antôn Trịnh Duy Công
  Giám quản Chằm Hạ (Tầm Khê)
  Lm. Gioan Lê Trọng Cung
  Chính xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)
  Lm. Giuse Trần Ngọc Cương
  Chính xứ Đại Phú
  Lm. Giuse Hoàng Kim Cương
  Giúp họ Bói Hạ – An Phú
  Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương
  Mục vụ tại giáo phận Boston, Hoa Kỳ
  Lm. Phêrô Lê Anh Cường
  Giúp xứ Bái Xuyên
  Lm. Giuse Bùi Văn Cường
  Chính xứ Đồng Gianh
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm
  Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
  Chính xứ Khoan Vỹ – Nam Xá
  Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
  Du học Hoa Kỳ
  Lm. Giuse Vũ Đình Du
  Chính xứ Bình Cách – Lỗ Xá
  Lm. Antôn Phạm Văn Dũng
  Thư ký riêng của Đức Hồng Y- Quản lý Tòa TGM
  Lm. Đaminh Trần Văn Đà
  Du học Roma
  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn
  Chính xứ Thạch Bích – Quản hạt Thanh Oai
  Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được) – Tu Đoàn Truyền Tin
  Chính xứ Thụy ứng
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Giám quản Lam Điền
  Lm. Giuse Đỗ Văn Đức
  Giúp Đại Chủng Viện
  Lm. Giuse Hoàng Minh Giám
  Giám quản Đại Lại và Gia Trạng
  Lm. Antôn Phạm Văn Giảng
  Giám quản Cát Thuế và Đông Lao
  Lm. Phanxicô Xaviê. Trần Truyền Giáo
  Giám quản Mạc Thượng – Đồng Phú – Quan Hạ
  Lm. Giuse Bùi Văn Giáp
  Giám quản Bói Kênh
  Lm. Gioan B. Phan Văn Hà
  Chính xứ Phùng Khoang
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải
  Phó xứ Yên Kiện
  Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân
  Chính xứ Trình Xuyên
  Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh
  Chính xứ Thịnh Liệt
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh
  Giúp nhà Ứng Sinh Phùng Khoang
  Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp
  Giám quản Tiêu Hạ
  Lm. Giuse Vũ Quang Học
  Chính xứ Hà Đông
  Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
  Chính xứ Trung Kỳ
  Lm. Giuse Vũ Đình Hồi
  Giám quản Hà Ngoại
  Lm. Alphongsô Phạm Hùng
  Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM – Phụ trách Ngoại kiều – Kiêm nhiệm xứ Cửa Bắc
  Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng
  Phó xứ Thạch Bích – thường trực Trình Xá
  Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng
  Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội
  Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng
  Chính xứ Đồng Bào
  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy
  Phó xứ Sơn Lãng
  Lm. Fx. Vũ Quang Hùng – Tu Đoàn Truyền Tin
  Chính xứ Tràng Châu
  Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng
  Phó xứ Khoan Vĩ – thường trực Nam Xá
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
  Chính xứ Đồng Đội
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy
  Chính xứ Nam Định, Quản Hạt Nam Định
  Lm. Giuse Nguyễn An Khang
  Chính xứ Bích Trì
  Lm. Fx. Nguyễn Quốc Khánh
  Nghỉ hưu
  Lm. Giuse Ngụy Thành Khương
  Giám quản Trung Lương
  Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang
  Giám quản Ngọc Lũ – Tử Thanh
  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích
  Phó xứ Bình Cách
  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều
  Chính xứ Hàng Bột
  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh
  Chính xứ Đàn Giản
  Lm. Giuse Mai Xuân Lâm
  Chính xứ Sở Kiện
  Lm. Luca Vũ Công Liêm
  Chính xứ Lưu Xá
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên
  Chính xứ Bảo Long – Trại Mới
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Long
  Giúp họ Trung Trí – Hàm Long
  Lm. Giuse Nguyễn Đức Long
  Chính xứ Lại Xá, kiêm nhiệm Lan Mát
  Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự
  Giám quản xứ An Khoái
  Lm. Antôn Trần Duy Lương
  Chính xứ Đồng Trì
  Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý
  Chính xứ Đạo Truyền
  Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh
  Giám quản Sở Hạ
  Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
  Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)
  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị
  Chính xứ Vĩnh Đà
  Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)
  Chính xứ Lảnh Trì – Quản Hạt Lý Nhân
  Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm
  Giám quản Chợ Nội
  Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp
  Phó xứ Công Xá
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc
  Giám quản Phú Ốc và Tường Loan
  Lm. Giuse Phạm Công Nguyên
  Giám quản Phú Mỹ
  Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp
  Chính xứ Vĩnh Trị
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp
  Chính xứ Nghĩa Ải – Đồng Chiêm
  Lm. Giuse Mai Hữu Phê
  Chính xứ Sơn Miêng- Vân Đình – Giang Soi
  Lm. Antôn Trần Văn Phú
  Du học Roma
  Lm. Antôn Tạ Hữu Phương
  Dưỡng Bệnh
  Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang
  Quản lý Đại chủng viện Hà Nội – Cở sở Cổ Nhuế
  Lm. Giuse Vũ Hào Quang
  Giám quản Hạ Trang và Phú Lương
  Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế
  Chính xứ Lập Thành
  Lm. Brunô Phạm Bá Quế
  Trưởng ban Caritas- Bác ái xã hội
  Lm. Giuse Tạ Minh Quý
  Du học Mỹ
  Lm. Giuse Vũ Đức Quý
  Giám quản Gò Mu
  Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn
  Chính xứ Bút Đông
  Lm. Brunô Nguyễn Văn San
  Chính xứ Động Linh – Ngọc Thị
  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng
  Giám quản Xuân Bảng
  Lm. Giuse Trần Đình Sơn
  Lm. Gioan Bùi Đình Sơn
  Giám quản Trung Đồng
  Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái
  Giúp nhà ứng sinh Gioan
  Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ
  Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ
  Giám quản Bàng Ba – Lý Nhân
  Lm. Giuse Bùi Quang Tào
  Chính xứ An Phú, Quản hạt Phủ Lý
  Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập
  Chính xứ Mỗ Xá
  Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái
  Chính xứ Bái Đô
  Lm. Giuse Đào Trọng Thành
  Phó xứ Sở Kiện
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng
  Chính xứ Chính Tòa Hà Nội
  Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng
  Phó xứ Bút Đông
  Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên
  Chính xứ Hàm Long – Quản hạt Chính Tòa Hà Nội
  Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên
  Nghỉ hưu
  Lm. Antôn Ngô Văn Thông
  Giám quản Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi
  Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa
  Giám quản Tuỵ Hiền
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan
  Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ
  Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh
  Nghỉ hưu
  Lm. Giuse Đào Hữu Thọ
  Đặc trách Phụng Vụ
  Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ
  Quản lý Tổng Giáo Phận – Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội – Kiêm nhiệm xứ Tân Lạc
  Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ
  Giám quản Tân Hội – Gò Cáo
  Lm. Giuse Đào Bá Thuyết
  Chính xứ Hoàng Nguyên
  Lm. Phêrô Trần Văn Thực – Tu Đoàn Truyền Tin
  Chính xứ Đồng Sơn
  Lm. Antôn Trần Cao Tích – Tu Đoàn Truyền Tin
  Giám Quản Bút Sơn
  Lm. Giuse Trần Viết Tiềm
  Giám quản Từ Châu
  Lm. Antôn Trần Quang Tiến
  Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tùy – Bằng Sở
  Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản
  Chính xứ Thượng Thụy – Phụ Trách Nhà Hưu
  Lm. Gioan B. Bùi Quốc Toàn
  Giám quản Hướng Nghĩa (Mường Cắt)
  Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn
  Phó xứ Hàm Long
  Lm. Phêrô Trần Văn Trí
  Chính xứ An Lộc – Vạn Điểm
  Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình
  Giám quản xứ Hà Thao và Kẻ Nghệ
  Lm. Giuse Phạm Minh Triệu
  Chính xứ Phú Đa – Công Xá
  Lm. Phêrô Lại Quang Trung
  Giám quản Thiện Mỹ
  Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường
  Phó xứ Lưu Xá
  Lm. Giuse Kiều Văn Tụ
  Giúp Giáo xứ Thụy Ứng
  Lm. Giuse Phạm Văn Tụ
  Giám quản Đại Ơn – Yên Kiện
  Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân
  Phó xứ Đại Lại
  Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân
  Phó xứ Nam Định
  Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn
  Chính xứ Bái Xuyên
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn
  Phó xứ Thạch Bích
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền
  Chính xứ Đào Duyên
  Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến
  Đặc trách nhà Ứng sinh tiền Đại Chủng Viện
  Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến
  Chính xứ Lường Xá
  Lm. Giuse Lê Danh Tường
  Đặc Trách Truyền Thông
  Lm. Fx. Vũ Đức Văn
  Chính xứ Hòa Khê
  Lm. Giuse Phạm Đức Văn
  Giám quản Tân Độ
  Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên
  Chính xứ Vĩnh Trụ
  Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên
  Giám quản Thượng Lâm và Phúc Lâm
  Lm. Giuse Vũ Công Viện
  Đại diện tư pháp – Phó Văn phòng Tòa TGM
  Giám quản Giáo xứ Nam Dư
  Lm. Phêrô Trần Văn Việt
  Chính xứ Kim Bảng – Tân Lang
  Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân
  Giám quản Xuy Xá
  Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên
  Nghỉ hưu
  Lm. Antôn Trần Công Ý
  Chính xứ Tiêu Hạ
  Lm. Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin)
  Phó xứ Bút Sơn
  ………………
  Lm. Phê-rô trần Thanh Dũng, MC
  Phó xứ Lưu Xá
  Thường trực giáo xứ An Hòa
  Sinh năm 1974
  Lễ quan thầy: 29/6
  Thụ phong linh mục: 24/11/2012
  Đc: An Hòa, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Hoàng. OP
  Giám quản Phương Trung và Canh Hoạch
  Sinh năm 1979
  Lễ quan thầy 19 tháng 03
  Thụ phong linh mục: 04 tháng 08 năm 2012
  Đc: Giáo xứ Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà nội
  Lm. Đaminh Nguyễn Công Khương. TSĐT
  Chính xứ Đoan Nữ
  Sinh năm 1972
  Lễ quan thầy: 07/08
  Thụ phong linh mục: 02/07/2008
  Đc: Giáo xứ Đoan Nữ, Thanh Oai, Hà Nội
  Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên. CSSR
  Chính xứ Thái Hà
  Trưởng ban Tu Sỹ
  Sinh năm 1947
  Lễ quan thầy: 19/03
  Thụ phong linh mục: 10/06/1994
  Đc: Giáo xứ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  Lm. Phêrô Nguyễn Quang Tiến C.M
  Chính xứ Hoàng Xá
  Thụ phong linh mục: 21/10/2005
  Đc: Giáo xứ Hoàng Xá, Hùng Cường, Kiêm Thi, Hưng Yên
  Lm. Giuse Phạm Duy Lân. Vinh Sơn Phao Lô
  Chính xứ Mường Riệc
  Kiêm nhiệm Giáo xứ Mường Đổn
  Sinh năm 1973
  Thụ phong linh mục: 13/06/2005
  Đc: Giáo xứ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình

  Lm. Đaminh Vũ Văn Lợi, Op

  Giám quản Thượng Lao
  Sinh năm 1974
  Lễ quan thầy:8/8
  Thụ phong linh mục: 4/8/2009
  Địa chỉ: Thượng Lao, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội
  Lm. Phê-rô Trần Vũ Nhuận, OFM
  Giúp giáo xứ Thượng Thụy
  Sinh năm 1970
  Lễ quan thầy: 26/9
  Thụ phong linh mục: 10/5/2009
  Đc: Nt. Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội
  Lm. Giuse Trần Trung Phụng, OFM
  Phụ trách giáo xứ Trung Hiếu
  Sinh năm 1957
  Lễ quan thầy: 19/3
  Thụ phong linh mục: 01/01/2001
  Đc. Nt. Trung Hiếu, Thanh Liêm, Hà Nam
  Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh
  Phó xứ Đồng Chiêm

  Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2017Cập nhật năm 2017

  Danh sách 10 Tân Linh mục:

  Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn – sinh năm 1983

  Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Huy – sinh năm 1985

  Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam – sinh năm 1982

  Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh – sinh năm 1984

  Lm. Giuse Trần Ngọc Long – sinh năm 1981

  Lm. Giuse Trần Hữu Nam – sinh năm 1984

  Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho – sinh năm 1983

  Lm. Giuse Trần Văn Thu – sinh năm 1983

  Lm. Luca Nguyễn Văn Trì – sinh năm 1981

  Lm. Giuse Đặng Anh Việt – sinh năm 1982

  Tổng hợp từ TGP Hà Nội

  Hot Topics

  Related Articles