More

  Những hình ảnh đầu tiên của Tân GM tại giáo phận Thanh Hóa

  Vào hồi 16 giờ chiều (14/6), giáo phận Thanh Hóa hân hoan chào đón vị Tân mục tử của mình: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường.

  Tại phi trường Thọ Xuân, Thanh Hóa, cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – Đại Diện Đức Giám Quản Giuse đã dẫn đầu một phái đoán đại diện đông đủ mọi thành phần Dân Chúa để đón chào Đức cha mới.

  Trực tiếp: Lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

  Lời chia sẻ đầu tiên của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường tại giáo phận Thanh Hóa

  Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường

  Hot Topics

  Related Articles