More

  Cáo phó Linh mục Giuse Phan Trung Nghĩa

  TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
  103 đường 3 tháng 2
  Vĩnh Long, Việt Nam

  CÁO PHÓ

  Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
  Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :Cáo phó Linh mục Giuse Phan Trung Nghĩa
  CHA GIUSE PHAN TRUNG NGHĨA
  Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long
   Sinh năm: 1934
   Tại: Chánh Hội – Vĩnh Long
   Họ Đạo: Vĩnh Long – Giáo Phận Vĩnh Long
   Thụ phong Linh Mục : 1961
  Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 10 Thứ ba, ngày 09 tháng 10 năm
  2018 tại Nhà Xứ Họ Cầu Đá, hưởng thọ 84 tuổi với 57 năm Linh
  Mục.
   Nghi thức Tẩn Liệm lúc 08 giờ 00 Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm
  2018 tại Nhà Xứ Họ Cầu Đá.
   Linh cửu Cha Giuse được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Cầu Đá.
   Nghi thức động quan lúc 07g 00 thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm
  2018; Sau đó di quan về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long.
   Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ
  năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018.
   An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.
  Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu
  nguyện cho linh hồn Cha GIUSE được an nghỉ đời đời.

  Kính báo

  NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh
  hồn Cha Giuse theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

  LÝ L ỊCH LINH MỤC
  Linh Mục: GIUSE PHAN TRUNG NGHĨA

  Ngày sinh: 02/08/1934
  Tại: Chánh Hội – Vĩnh Long
  Họ Đạo: Vĩnh Long – GP Vĩnh Long
  Tên Cha: Phan Văn Thiệt
  Tên Mẹ: Nguyễn Thị Sương
  Rửa Tội tại Vĩnh Long : 08/1934
  Thêm Sức tại: Vĩnh Long, năm 1947
  Vào Tiểu Chủng Viện: Vĩnh Long, năm: 1946
  Vào Đại Chủng Viện: Sài Gòn, năm: 1954
  Chịu chức Linh Mục: 28/04/1961 do Đức Cha Jean Cassaigne
  Từ khi Chịu chức Linh mục đã phục vụ:
  1. Phụ tá Trúc Giang, từ năm 1961 đến năm 1962
  2. Giáo Sư TCV Vĩnh Long, từ năm 1962 đến năm 1970
  3. Chánh sở Họ Hựu Thành, từ năm 1970 đến năm 1974
  4. Tổng Quản Lý, từ năm 1974 đến năm 1975
  5. Ở tù Bến Giá, từ năm 1976 đến năm 1980
  6. Quản chế tại gia, từ năm 1980 đến năm 1990
  7. Chánh sở Họ Mai Phốp, từ năm 1990 đến năm 2010
  8. Chánh sở Họ Cầu Đá và Quang Phong, từ năm 2010 đến năm 2015
  9. Hưu tại Họ Cầu Đá, từ năm 2015 đến nay
  Qua đời: lúc 17h10 ngày 09/10/2018
  Nơi qua đời: Cầu Đá
  An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi

  Hot Topics

  Related Articles