More

    Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng


    Thánh lễ an táng vào lúc 7h00, Thứ Năm ngày 11.01.2018 tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng

    Hot Topics

    Related Articles