Thái Bình yêu cầu người dân ở nhà trong hai tuần tới

 

Nguồn: Truyền hình Thông Tấn