Thái Bình yêu cầu người dân ở nhà trong hai tuần tới

     

    Nguồn: Truyền hình Thông Tấn

     

    <