Mẫu Đơn Đề Nghị để hưởng trợ cấp Đại Dịch Virus Vũ Hán

  Trực tiếp Thánh Lễ

  Những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ phải làm Đơn đề nghị hỗ trợ hoặc doanh nghiệp/chính quyền địa phương phải lập Danh sách người đủ điều kiện hưởng làm cơ sở để nhận hỗ trợ.

  Mẫu dành cho người lao động (NLĐ)

  1. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  Trường hợp này, NLĐ gửi Đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau cho UBND cấp xã:
  – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  – Quyết định thôi việc;

  – Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

  – Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

  NLĐ tải Đề nghị hỗ trợ dưới đây:

  de-nghi-ho-tro-nld-khong-du-dieu-kien-huong-tro-cap-that-nghiep_2704105915

  2. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
  NLĐ tải mẫu đơn Đề nghị hỗ trợ dưới đây và gửi cho UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng:
  nld-khong-co-hdld-bi-mat-viec_2704105915

  Mẫu dành cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

  3. Mẫu Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương
  Trường hợp này, doanh nghiệp lập Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan BHXH xác nhận vào Danh sách này. Sau đó, gửi kèm các giấy tờ sau cho UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở:

  – Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

  – Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020;

  – Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp tải mẫu Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương dưới đây:
  danh-sach-nguoi-lao-dong-tam-hoan-thuc-hien-hdld_2704105915

  4. Mẫu Đề nghị hỗ trợ cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm
  Để được nhận hỗ trợ, hộ kinh doanh gửi đơn Đề nghị hỗ trợ kèm theo Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC tới UBND cấp xã.

  Hộ kinh doanh tải mẫu Đề nghị hỗ trợ dưới đây:
  de-nghi-ho-tro-ho-kinh-doanh_2704122031

  5. Mẫu Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ
  Đơn vị đủ điều kiện vay vốn gửi Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động kèm theo các giấy tờ sau cho UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân):

  – Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài);

  – Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập;

  – Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

  Tải mẫu Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc dưới đây:
  vay-von-tra-luong-ngung-viec_2704105915

  6. Mẫu Danh sách NLĐ bị ngừng việc
  nld-bi-ngung-viec-cua-dn_2704105915

  nguồn: Luật Việt nam