Bộ Y tế công bố 29 ca tử vong do Covid-19

Tối 18/7, Bộ Y tế thông báo 29 ca tử vong do Covid-19 số 226-254. Đây là các ca tử vong từ ngày 4 đến ngày 17/7 tại 7 tỉnh thành, trong đó riêng TPHCM có 20 ca.

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 29 ca tử vong do Covid-19 số 226-254. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 4 đến ngày 17/7 tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Cụ thể:

– Tại TPHCM từ ngày 8 đến ngày 17/7 có 20 ca tử vong: BN11630; BN10629; BN28519; BN22421: BN25680; BN31137; BN37189; BN17273; BN25186; BN27128; BN18256; BN28113; BN35105; BN33956; BN13716; BN17482; BN18283; BN18309; BN29060; BN25324.

– Tại Bình Dương từ ngày 4 đến ngày 9/7 có 2 ca: BN13803; BN17415.

– Tại Long An từ ngày 14 đến ngày 18/7 có 3 ca: BN17071; BN33748; BN17580.

– Tại Bắc Giang ngày 15/7 có một ca: BN11497.

– Tại Đà Nẵng ngày 16/7 có một ca: BN14138.

– Tại Hà Nội ngày 17/7 có một ca: BN4732.

– Tại Đồng Tháp ngày 17/7 có một ca: BN20037.

Như vậy, đến nay Việt Nam có 254 bệnh nhân Covid-19 tử vong, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 có 219 ca tử vong.

Nam Phương