Lịch Công giáo năm 2020

Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Nhật bản. Xem Trực tiếp Đức Thánh Cha tại Nhật bản