Video Ý cầu nguyện Tháng 10/2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Chủ đề: Mùa xuân Truyền giáo trong Giáo Hội

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố một Tháng Truyền giáo ngoại thường để nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: chúng ta đang sống sứ mạng luôn luôn truyền giáo.

Mỗi người được rửa tội đều là một sứ mạng. Một sứ mạng không chỉ hệ ở việc gia nhập đạo, nhưng hệ ở việc mời gọi sống ơn cứu độ Ki-tô giáo trong tinh thần tôn trọng tự do của mỗi người.

“Ngày nay, cần có một sự thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo của Giáo Hội để đối mặt với thách thức loan báo về Chúa Giêsu, về sự chết và phục sinh của Ngài.

Việc tiếp cận các vùng ngoại vi – các bối cảnh về con người, văn hóa, và các tôn giáo vẫn còn xa lạ với Tin Mừng. Đây là điều mà chúng ta gọi là đến với muôn dân.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng tâm điểm của sứ mệnh của Giáo hội là cầu nguyện.

Trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mang đến một mùa xuân truyền giáo mới cho tất cả những người được rửa tội và được sai đi bởi Giáo Hội của Chúa Ki-tô.”

Mỗi tháng, Kênh “Video của Giáo Hoàng” truyền đi ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức của nhân loại và sứ mệnh của Giáo hội.

Thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông đồ Cầu nguyện)

https://www.popesprayer.net

Mời bạn muốn xem thêm các video về ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tại:

Nguồn: Video của Đức Giáo Hoàng

<