Video Thánh lễ an táng cha Phêrô Hoàng Kym

Trực tiếp Thánh Lễ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Video Thánh lễ an táng và tiễn đưa linh cữu cha Phêrô Hoàng Kym về nghĩa trang linh mục tại Làng sông