Video Lễ Truyền chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng 2020

Sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã cử hành trọng thể Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế cho bốn tiến chức.Truyền chức Linh mục và Phó tế cho bốn tiến chức

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ – GIÁO PHẬN LẠNG SƠN -CAO BẰNG

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ – GIÁO PHẬN LẠNG SƠN -CAO BẰNGLink HD https://www.youtube.com/watch?v=ddMZrEEaS6Q

Người đăng: BTTGX TRẠI GẠO vào Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

<