Video: Hà Nội hân hoan chào mừng Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đón Đức TGM Giuse tại sân tháp nhà thờ Chính Tòa có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, chính xứ giáo xứ Chính Tòa cùng cộng đoàn.

<