Video: Hà Nội hân hoan chào mừng Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Lịch Công Giáo Năm 2021

Đón Đức TGM Giuse tại sân tháp nhà thờ Chính Tòa có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, chính xứ giáo xứ Chính Tòa cùng cộng đoàn.