Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đến Thăm Và Ủng Hộ 600 Triệu cho ngôi thánh đường bị cháy

Khởi công tái thiết thánh đường cổ bị cháy

Lịch Công Giáo Năm 2021

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ tiền cho nhà thờ bị cháy