Tượng Chúa Kitô ở Brazil được đeo thêm khẩu trang

Bức tượng Chúa Cứu Thế nặng 600 tấn, biểu tượng Brazil, đã được “đeo” thêm khẩu trang để nâng cao ý thức người dân giữa Đại dịch Virus Vũ Hán

<