Tượng Chúa Kitô ở Brazil được đeo thêm khẩu trang

Lịch Công Giáo Năm 2021

Bức tượng Chúa Cứu Thế nặng 600 tấn, biểu tượng Brazil, đã được “đeo” thêm khẩu trang để nâng cao ý thức người dân giữa Đại dịch Virus Vũ Hán