Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện mừng tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Trực tiếp Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Thanh Hóa

Giuse Nguyễn Đức Cường

<