Trực tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn, Kỷ Niệm 80 năm Thành Lập GIÁO PHẬN VĨNH LONGNhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long

<