Trực truyến: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2018
Vào lúc 8g30 thứ Bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018
tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

<