Trực tiếp Vọng Phục Sinh 2020 tại Đà Nẵng (19h, 11-4-2020)

Trực tiếp Vọng Phục Sinh 2020 tại Đà Nẵng, Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2020. Truyền hình trực tuyến sự kiện Tuần Thánh 2020, trực tiếp Thánh Lễ ngày 11-4-2020. (Cập nhật tất cả Thánh Lễ của các Giáo Phận Tại Đây)

Trực tiếp: CANH THỨC VƯỢT QUA và THÁNH LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH, thứ Bảy Tuần Thánh, Năm A, lúc 19:00, ngày 11/4/2020, do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng chủ sự, tại nhà thờ Chính Toà giáo phận Đà Nẵng.

 

<