Trực tiếp Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu tại TGP Sài Gòn – thứ Sáu Tuần Thánh (17h30)

Trực tiếp Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu tại TGP Sài Gòn – thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 17h30, ngày 10-4-2020Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

<