Trực tiếp Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu tại TGP Huế – thứ Sáu Tuần Thánh

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu tại TGP Huế – thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 15h, ngày 10-4-2020