Trực tiếp: Tôn Vinh Mẹ

Tôn Vinh Mẹ tại giáo phận Thái Bình 2020
Chương trình

14g00 : Văn nghệ chào mừng
14g30 : Giải tội
15g00 : Dâng hoa phần 1
16g30 : Thánh lễ đồng tế – dâng thơ Đức Mẹ
17g30 : Dâng hoa phần 2 – nhận thơ Đức Mẹ.
18g30 : Văn nghệ
19g30 : Bế mạc

Truyền thông Giáo phận Thái Bình

<