Trực tiếp Tiếng hát Giáo Đường 2020

Trực tiếp Tiếng hát Giáo Đường 2020 vòng IV – BẢN LĨNHTrực tiếp Tiếng hát Giáo Đường 2020

012 Giuse Trần Quang Tuấn
026 Anê Lê Ngọc Thư
036 Maria Bùi Thị Tuyết Vân
037 Maria Nguyễn Ngọc Thúy Vân
099 Giuse Bùi Duy Đạt
120 Petrus Nguyễn Đình Tài
134 Lucia Phạm Thị Linh
140 Cecilia Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân
141 Đaminh Nguyễn Minh Hy
143 Maria Phạm Thị Cẩm Tú
198 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hưng
203 TEREXA Lê Thị Ngọc Hiệp

TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG 2020 – Vòng IV – BẢN LĨNH
Ngày thi: Thứ Tư 04/11/2020 (18g00-21g30)
Ban Giám Khảo: Lm. Cs. Nguyễn Sang – ThS. Ns. Hồ Ngọc Linh – ThS. Cs. Khánh Hòa – Cs. Thanh Sử – Cs. Vy Oanh – Cs. Ngọc Liên

<