Trực tiếp Thứ Tư Lễ Tro 2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-2-2021 – Thánh lễ trực tuyến: THỨ TƯ LỄ TRO do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 17:30 thứ Tư ngày 17-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

<