Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp Thánh lễ vọng Giáng Sinh 2020 tại Vatican. Thánh lễ do ĐTC chủ sự và được thuyết minh Tiếng Việt vào lúc 1h30 giờ Việt Nam ngày 25-12-2020Thánh lễ vọng Giáng Sinh 2020 tại Vatican