Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành vào lúc 8giờ00, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Thờ Chính toà Thái Bình. Thánh Lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB – Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế.