Trực tiếp: Thánh lễ truyền dầu 2021

Thánh lễ truyền dầu vào lúc 9h00 ngày thứ Ba Tuần Thánh ngày 30-3-2021. Thánh lễ trực tuyến do đức TGM Giuse  Vũ Văn Thiên chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng

Thánh lễ truyền dầu 2021

<