Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Sài Gòn 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Sài Gòn vào lúc 8h30, ngày 28-3-2022 tại nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn. Thánh lễ do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Lịch Thánh lễ trực tuyến hôm nay

Sáng: 5h00 (XL), 5h00 (NT), 5h00 (BMT),  5h15 MT, 8h30 (Truyền chức Phó Tế TGP SG), 10h00 (Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự)

Chiều: 17h30 (TGPSG), 19h30 Hưng Hoá

<