Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 19-3-2021

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 08g30 ngày 19.3.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

<