Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 19-3-2021

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 08g30 ngày 19.3.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.