Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế Nha Trang 2021

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo Phận Nha Trang vào lúc 5h00 ngày 12.11.2021 tại TGM Giáo Phận Nha Trang

Danh sách truyền chức Phó Tế:
1. ĐAMINH LÊ THIỆN LONG, GIÁO XỨ HẠNH TRÍ
2. PHÊRÔ NGÔ NHẬT TRƯỜNG, GIÁO XỨ THẠCH HÀ
3. PHÊRÔ TRẦN ĐỨC CHƯƠNG, GIÁO XỨ TÂN HỘI
4. PHÊRÔ LÊ DUY ANH TUẤN, GIÁO XỨ HÒA NGHĨA
5. PHÊRÔ BÙI ĐỨC TRỊNH, GIÁO XỨ TÂN HỘI
6. PHÊRÔ ĐẶNG MINH THIÊN, GIÁO XỨ TÂN HỘI
7. PHÊRÔ HOÀNG NGUYÊN ANH TUẤN, GIÁO XỨ PHÚ PHONG
8. PHÊRÔ MAI HỌA, GIÁO XỨ HÒA BÌNH
9. CLÉMENT NGUYỄN THANH PHONG, GIÁO XỨ TÂN HÒA
10. GIUSE PHAN THẠCH BẰNG, GIÁO XỨ PHƯỚC HÒA

<