Lịch Công Giáo Năm 2021

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự Thánh lễ Truyền chức Phó Tế giáo phận Mỹ Tho vào lúc 9h30, ngày 29-6-2020 Tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình.Thánh lễ truyền chức Phó Tế Mỹ Tho 29-6-2020