Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế Hải Phòng 16-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Hải Phòng vào lúc 9h sáng ngày 16-6-2021 tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Hải Phòng 16-6-2021

<