Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 1-6-2020

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên truyền chức Phó tế cho 9 Thầy tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội vào lúc 10h00 sáng thứ Hai ngày 01-6-2020.

Trực tiếp Thánh lễ Truyền chức Phó Tế Hà Nội 2020

Thánh lễ Truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 1-6-2020

<