Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh 8-12-2021

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh vào lúc 8h00 ngày 8-12-2021 tại nhà Nguyện Tiền Chủng Viện – Toà Giám Mục Xã Đoài

Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Vinh 8-12-2021

<