Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó tế giáo phận Kontum 3/12/2019

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ truyền chức Phó tế giáo phận Kontum được cử hành vào lúc 5h30 sáng ngày 3/12/2019 tại nhà thờ Chính Tòa – Gp Kon Tum