Thứ sáu, ngày 22/11: Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế
– Thánh lễ lúc 08g00, tại Nhà Thờ Chính Tòa
Danh Sách các các Đại Chủng Sinh sẽ được phong chức Phó Tế:
– Phêrô Lê Minh Anh
– Phaolô Nguyễn Quang Hải
– Giuse Nguyễn Văn Hiếu
– Phaolô Nguyễn Tùng Lâm
– Gioan Baotixita Hồ Anh Phi
– Gioan Nguyễn Hoàng Tâm
– Phêrô Vương Đình Thắng
– Ambrôsiô Trần Đức Trạng
– Giuse Nguyễn Văn Triều
– Phaolô Nguyễn Văn Yến
– Giuse Vũ Văn Tiệp.

<