Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế giáo phận Thái Bình vào lúc 8h00, ngày 8-12-2020. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ sự tại quảng trường Nhà Chung giáo phận Thái Bình

xem thêm: Danh sách các tân linh mục và phó tế

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020