Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế giáo phận Thái Bình vào lúc 8h00, ngày 8-12-2020. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ sự tại quảng trường Nhà Chung giáo phận Thái Bình

xem thêm: Danh sách các tân linh mục và phó tế

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020

<