Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2021

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Thanh Hóa 2021

Thánh lễ truyền chức Linh Mục vào lúc 5h00, ngày 29-10-2021 do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Thanh Hóa 2021

<