Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2020

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2020

Truyền hình trực tuyến Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Sài Gòn vào lúc 8h30, ngày 19-6-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

1 Phaolô Phùng Thiện (Khóa 14)
2 Phaolô Vũ Minh Huy
3 Martinô Nguyễn Phương Linh
4 Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên
5 Giuse Trịnh Vĩnh Phúc
6 Gioakim Đỗ Bá Thái
7 Vinh Sơn Vũ Đức Trọng
8 Giuse Lê Hoàng Tuấn
9 Phêrô Trần Anh Tuấn

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2020

<