Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục TGP Huế 2019

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ chủ tế Thánh Lễ Truyền chức Linh Mục cho các thầy dưới đây lúc 08 giờ 30 thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam

xem thêm: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại TGP Huế 2019

Thầy Phaolô Đào Ngọc Duy, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Phủ Cam
Thầy Simon Trương Duy Lam, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Sáo Cát
Thầy Phêrô Phạm Đình Lân, sinh năm1986, thuộc Giáo xứ Bến Củi
Thầy Phêrô Nguyễn Quang Long, sinh năm 1984, thuộc Giáo xứ Tây Linh
Thầy Gioakim Bùi Khắc Nam, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Hương Phú
Thầy G. Baotixita Nguyễn Như Tuấn, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt.
Thầy Vinh sơn Quách Văn Anh, sinh năm 1979, Giáo xứ Lãng Vân, Gp. Phát Diệm
Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1982, Giáo xứ Lộc Thủy, Gp. Hà Tĩnh
Thầy Tôma Bùi Duy Đặng, sinh năm 1983, Giáo xứ Hạt Châu, Gp. Bùi Chu
Thầy Laurensô Vũ Đức Điệu, sinh năm 1985, Giáo xứ An Phú, Gp. Bùi Chu
Thầy Antôn Nguyễn Văn Đức, sinh năm 19§3, Giáo xứ Đức Vọng, Gp. Hà Tĩnh
Thầy Vinh sơn Nguyễn Văn Hanh, sinh năm 1981, Giáo xứ Đồng Tâm, Gp. Bùi Chu
Thầy Antôn Phạm Văn Hưng, sinh năm 1985, Giáo xứ Kiên Lao, Gp. Bùi Chu
Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 1985, Giáo xứ Trà Cô I, Gp. Xuân Lộc
Thầy Phaolô Trần Đình Vẹn, sinh năm 1984, Giáo xứ Quan Lạng, Gp. Vinh

Luồng trực tiếp thánh lễ bắt đầu trước 10 phút, xin mời quý cộng đoàn cùng thông công Thánh Lễ Online tại đây và cầu nguyện cùng với TGP Huế được mọi suôn sẻ. 

<