Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Long Xuyên 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Long Xuyên vào lúc 8h00, ngày 7-7-2022 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

<