Thánh lễ truyền chức linh mục Long Xuyên 2021

Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo Phận Long Xuyên 2021

Vào lúc 5h00 sáng Thứ Bảy, ngày 03.07.2021, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ Truyền Chức Linh Mục cho 13 thầy Phó Tế Tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Long Xuyên

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo Phận Long Xuyên 2021

<