Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh mục Hưng Hóa 27/8/2019

Vào lúc 08h00, ngày 27.08.2019, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận Hưng Hoá sẽ cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 09 thầy Phó tế đã tốt nghiệp tại các Đại chủng viện. Xin mọi người hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý tân chức trong ngày đặc biệt này.

<