Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 25-11-2020

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 25-11-2020. Thánh lễ Truyền chức linh mục, do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2020.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 25-11-2020